Sponsorzy
Sponsorom proponujemy następujące formy reklamy:

Ekspozycja tablicy reklamowej 1 m x 1.2 m w pobliżu sal konferencyjnych/holu glownym IPPT PAN
Koszt 600zł

Logo firmy w materiałach konferencyjnych (komunikatach, na plakatach i zaproszeniach).
Koszt 1000zł

Prezentacja 15 min. firmy podczas odrębnej sesji.
Koszt 1000zł

Państwa reklama w materiałach konferencyjnych.
Koszt 1000zł

Wymienione propozycje można dowolnie łączyć w jeden pakiet. Ponadto każdy ze Sponsorów uzyskuje prawo do umieszczenia Logo firmy na stronie WWW Kongresu. Jestesmy rozniez otwarci na Panstwa propozycje prezentacje firmy.

Anna Kucaba-Pietal Tomasz A.Kowalewski
Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego KKNM12

Wszystkich przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych sponsorowaniem III Krajowej Konferencji Nano i Mikromechaniki prosimy o telefoniczny, listowny lub emailowy kontakt na adres:

Lokalne Biuro Konferencji KKNM12

Kierownik: dr Agniszka Slowicka
Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN
02-106 Warszawa, Pawinskiego 8
mail aslowick ( at ) ippt.gov.pl
phone +48 22 826 12 81 ext. 446