Publikacje

Wszystkie streszczenia zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych i rozdane wśród uczestników podczas otwarcia.
Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania po konferencji prac przedstawionych na Konferencji w czasopismach takich jak: