Komitety
 • Komitet Naukowy
 • Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
 • prof. dr hab. Gwidon Szefer,
  Politechnika Krakowska,
Członkowie:
 • prof. dr hab. Romuald Będziński,
  Politechnika Wroclawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  Politechnika Śląska,
 • prof. dr hab. Michał Ciałkowski,
  Politechnika Poznańska,
 • prof. dr hab. Marek Cieplak,
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Stanisław Drobniak,
  Politechnika Częstochowska,
 • prof. dr hab. Jan Dziuban,
  Politechnika Wrocławska,
 • prof. dr hab. Marek Dziubiński,
  Politechnika Łódzka,
 • prof. dr hab. Henryk Galina,
  Politechnika Rzeszowska,
 • prof. dr hab. Józef Giergiel ,
  Akademia Góriczo Hutnicza, Kraków, Poltechnika Rzeszowska
 • Dr hab. P. Garstecki, prof. Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Warszawa
 • prof. dr hab. Michael Giersig,
  Freie Universitat, Berlin
 • prof. dr hab. Robert Hołyst,
  Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • prof. dr hab. Kris Kempa,
  Boston College, USA
 • prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal, prof. P.Rz. ,
  Politechnika Rzeszowska,
 • prof. dr hab. Urszula Narkiewicz,
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Dr hab. T. Lipniacki, prof. IPPT PAN ,
  Warszawa
 • Prof. dr hab. Z. Peradzynski,
  Uniwersytet Warszawski & IPPT PAN
 • prof. dr hab. Henryk Petryk,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Maciej Pietrzyk,
  Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
 • prof. dr hab. Mieczysław Poniewski,
  Politechnika Warszawska,


Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Anna Kucaba-Pietal, Prof. PRz.,
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Politechnika Rzeszowska
 • Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski,
  Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Dr hab. Piotr Garstecki, Prof. ICH,
  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Zbigniew Peradzynski,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Uniwersytet Warszawski