Materiały do pobrania
Program ramowy konferencji :
Skrócona wersja
Szczegółowy program

Komunikat konferencji znajduje się tutaj

Format abstraktu znajduje się tutaj (DOC)
Format abstraktu znajduje się tutaj (PDF)

Lista rekomendowanych hoteli

Plakat konferencji znajduje się tutaj