Kontakt
Sekretariat Konferencji - Lokalny Komitet Organizacyjny

IPPT PAN,
ul. Pawinskiego 5B; 02-106 Warszawa,
email: kknm12 (at) ippt.gov.pl

Kierownik: dr Agnieszka Słowicka,
email: aslowick (at) ippt.gov.pl,
tel. +48 22 826 12 81 wew. 446,

Sekretarz: Katarzyna Parkitna,
email: kparkitna (at) ippt.gov.pl,
tel +48 22 826 12 81 wew. 234

dr inż. Slawek Błoński,
email: sblonski (at) ippt.gov.pl,
tel.+48 22 826 12 81 wew. 413

dr Piotr Korczyk,
email: pkor (at) ippt.gov.pl,
tel. +48 22 826 12 81 wew. 422

mgr inż. Krzysztof Zembrzycki,
email: kzem (at) ippt.gov.pl
tel. +48 22 826 12 81 wew. 448

mgr inż. Janusz Bytnar
email: janusz_byt (at) o2.pl

mgr inż. Małgorzata Kmiotek,
email: kmimal (at) prz.edu.pl
tel. 17 865 15 03

webmaster: mgr inż. Piotr Półtorak sahian.nako (at) gmail.com


Komitet organizacyjny
 • Dr hab. Anna Kucaba-Pietal, Prof. nadzw, PRz., Politechnika Rzeszowska
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  e-mail: anpietal (at) prz.rzeszow.pl
  http://annakucabapietal.sd.prz.edu.pl/
 • Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  e-mail: tkowale (at) ippt.gov.pl
  http://www.ippt.pan.pl/~tkowale/
 • Dr hab. Piotr Garstecki, Prof. Ich, Instytut Chemii Fizycznej PAN
  e-mail: garst (at) ichf.edu.pl
 • Prof. dr hab. Zbigniew Peradzynski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Uniwersytet Warszawski
  e-mail: zperadz (at) ippt.gov.pl