Zakres tematyczny

Tematyka konferencji skupia się wokół następującej problematyki:
 • Fizyka nanoświata
 • Metody obliczeniowe mezo-, mikro-, i nanoskalowe
 • Metody eksperymentalne
 • Modelowanie zjawisk w nano i mikroskali
 • Biomikromechanika
 • Wytwarzanie i zastosowanie mikrourządzeń
 • Nanomateriały
 • Lab-on-a-Chip
 • Nanomedycyna
 • Nano i mikroprzepływy
 • Nanorobotyka
 • MEMS

Istnieje możliwość zorganizowania w ramach konferencji Tematycznych Minisypozjow. Zapraszamy do zgłaszania tematyki.